Slekten Tangens opprinnelse

Slekten har sitt navn fra plassen Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn i Nord-Trøndelag. Før slekten bosatte seg på Tangen, har slekten bodd på brukene Langskipet og Moldbakken. Det fremgår av stedsangivelser ved dåp i kirkeboken for Skogn. Navnet Langskipet tyder på det stedet hvor langskipet hadde sitt naust i leidangstiden. Alle gårdene ligger ved fjorden. Som utgangspunkt for dette treet er Kaare Sigurdssøn Berg sitt arbeide med slekten. Han utga i 1997 ett hefte med navn "Tangen-Gilde 1997" og teksten der ifra vil du kjenne igjen i dette treet. Det å drive slektsforskning i dag kan ikke sammenlignes med det arbeid som Kaare la ned i sin tid, hans arbeid står det stor respekt av!

Our Histories


Siden tar for seg Slektene Tangen og Bergersen

Siden var opprinnelig for slekten Tangen alene, men for å få opp interessen så slår vi sammen slekten Tangen og slekten Bergersen. Store forandringer blir det jo ikke siden en av grenene i slekten går sammen under Bergersen i Trondhjem.

Slekten Bergersen fra Trondhjem med opprinnelse fra Hedmark

Her tar vi altså for oss Bergersen slekten og dens aner fra Hedmark. På bilde er slekten Bergersen representert ved Bernhard Konrad Bergersen som var ordfører i Trondheim i 2 perioder.

Mer

 

Bilder av familiemedlemmer

Siste dødsfall

Her lister vi de siste 5 kjente dødsfall i slekten.

Discover Our Family

Ancestor's Name

Your text about the above ancestor, place or reference goes here.

Ancestor's Name

Your text about the above ancestor, place or reference goes here.

Ancestor's Name

Your text about the above ancestor, place or reference goes here.

Ancestor's Name

Your text about the above ancestor, place or reference goes here.


The Bones of My Bones

The bones here are bones of my bone and flesh of my flesh. It goes to doing something about it. It goes to pride in what our ancestors were able to accomplish. How they contributed to what we are today. It goes to respecting their hardships and losses, their never giving in or giving up, their resoluteness to go on and build a life for their family. It goes to deep pride that the fathers fought and some died to make and keep us a nation. It goes to a deep and immense understanding that they were doing it for us. It is of equal pride and love that our mothers struggled to give us birth, without them we could not exist, and so we love each one, as far back as we can reach. That we might be born who we are. That we might remember them. So we do. With love and caring and scribing each fact of their existence, because we are they and they are the sum of who we are. So, as a scribe called, I tell the story of my family. It is up to that one called in the next generation to answer the call and take my place in the long line of family storytellers. That is why I do my family genealogy, and that is what calls those young and old to step up and restore the memory or greet those who we had never known before. 'It goes to a deep and immense understanding that they were doing it for us. It is of equal pride and love that our mothers struggled to give us birth, without them we could not exist, and so we love each one, as far back as we can reach. That we might be born who we are. That we might remember them. So we do. With love and caring and scribing each fact of their existence, because we are they and they are the sum of who we are. So, as a scribe called, I tell the story of my family. It is up to that one called in the next generation to answer the call and take my place in the long line of family storytellers. That is why I do my family genealogy, and that is what calls those young and old to step up and restore the memory or greet those who we had never known before.' by Della M. Cummings Wright; Rewritten by her granddaughter Dell Jo Ann McGinnis Johnson; Edited and Reworded by Tom Dunn, 1943.


De 100 mest brukte etternavn i treet
Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.