Slekten Tangen fra Skogn

i Nord-Trøndelag og dens etterkommere...

Notater


Treff 151 til 184 av 184

      «Forrige 1 2 3 4

 #   Notater   Tre   Person ID   Linket til 
151 Kirkebøker finnes ikke for perioden. tangen P177 Torstensson, Erik (P177)
 
152 Kirkebøker finnes ikke for perioden. tangen P314 Holbergsvaldet, Anders Olson (P314)
 
153 Kirkebøker finnes ikke for perioden. tangen P314 Holbergsvaldet, Anders Olson (P314)
 
154 Kirkebøker finnes ikke for perioden. tangen P315 Joensdatter, Marithe (P315)
 
155 Kirkegården er nedlagt tangen P214 Nilsen, Olava Gurine Svendsdatter (P214)
 
156 Kl. 12 i rode 5-20 tangen P531 Alm, Jonas Arnoldus (P531)
 
157 Major tangen P69 Bergersen, Major Bernhard Konrad (P69)
 
158 Moldbakken

Erik Torstensen og Malene Olsdtr.

Erik Torstensen 1714-1765 gm Malene Olsdtr. De bøksla 29/12 1745 Hojem i Frol.

I 1755 var de på Langskipet der datra Karen vart født. I åra 1756-1759 var de på

Moldbakken. De flytta deretter til Rennstein. Familien er ført der. 
tangen P177 Torstensson, Erik (P177)
 
159 nedenfor Gotfrid Metzel i gaarden uden liigprædicken paa Kirckegaarden. tangen P535 Lund, Peder Rasmussen (P535)
 
160 Nils Vegardsen

Som nevnt foran var Bjerken tidlig delt i to bruk, ytre og indre Bjerken. Vi kjenner ikke til når de to plassene vart tatt i bruk, men Nils Vegardsen var klokker i Alstadhaug og bruker av Bjerken indre fra 1720.

Klokker Nils Vegardsen var i 1752 vitne i ei sak på Falstad nedre, Ekne. Der gav han følgende opplysninger om seg sjøl: "64 år gammel barnefødd her i tinglauget, paa Bjerken udi 32 aar boet haver, klokker i 37 år". Nils Vegardsen tok altså til som klokker i 1715, 33 år gammel. Dette er året etter at Jens Sørensen slutta som klokker, uten at vi vet noe om hvor Vegardsen forgjenger i klokkerstolen bodde.

Nils Vegardsen 1688-gravl 21/5 1765.
Barn:

1 Karen Nilsdtr. 1721-1754, gm Ole Olsen Korsbakken. Barn: Magnhild 1749, Nils
1751, Ellev 1753-1754.

2 Torstein Nilsen Bjerken 1723-, neste bruker

3 Nils Nilsen Korsbakken 1733-gravl 17/2 1784, g 1/12 1765 med Johanne
Rasmusdtr. 1733-. Barn: Rasmus 1765, Nils 1757,

4 Peder Nilsen-,
Navnet på kona til Nils Vegardsen er usikkert. Det kan være Ingeborg. Hun var i så fall gift to ganger, i første ekteskap med en som hette Torstein. I dette ekteskapet
hadde hun to barn:

Barn:

1 Erik Torsteinsen 1714-1765, gm Malene Olsdtr. De var på Moldbakken til 1739
og på Langskipet til 1756, Erik døde på Rennstein. Barn: Torsten 1754.

2 John Torsteinsen g 17/ 12 1748 med Magnhild Pedersdtr. Moldbakken. I 1751 var de på en plass under Bjørgum på Ekne. 
tangen P177 Torstensson, Erik (P177)
 
161 Norsk Slektshistorisk tidsskrift bd. I - Finne-Grønn: Munk'erne av Gudbrandsdalen. s. 10:

Hr. Sigurd Engebretsøn Munch, som gjenoptok sin mors gamle ættenavn. Han var født på Hovin omkr. 1610, blev student, dimittert fra Slagelse skole, 1634, avla eden som kapellan i Lesje 10/6 1641, avla eden som sogneprest s. steds 5/4 1642, oplot kaldet 1669 og døde 1694. Hans hustru Anna Jørgensdtr. Marstrand var datter av sogneprest til Grytten i Romsdalen hr. Jørgen Nielsen Marstrand og Anne Jensdtr., som igjen var datter av sogneprest til Lesje hr. Jens Jensen Staby. Med hende hadde hr. Sivert syv barn, som alle førte navnet Munk eller Munch, og er omhandlet i Norsk personalhist. Tidsskrift I s. 65 flg.; alle de fire sønner blev prester: hr. Jørgen til Hitterdal, hr. Henning til Vaage, hr. Frederik kapellan i Lesje og senere foged paa Nordmør, og hr. Andreas til Vaage. 
tangen P424 Munch, Sigurd Engebretsen (P424)
 
162 Ordfører tangen P69 Bergersen, Major Bernhard Konrad (P69)
 
163 Politiker tangen P69 Bergersen, Major Bernhard Konrad (P69)
 
164 Reading, Douglas Frank, 91, of Palm Harbor, died Sunday (Feb. 21, 1999) at Stratford Court of Palm Harbor. He came here in 1979 from his native Chicago where he retired as a partner in the CPA firm of Pierce and Granata. He graduated from Loyola University, Chicago. He was a member of St. Michael the Archangel Catholic Church, Clearwater. Survivors include a son, Bill, Wilton, Conn; four stepchildren; 15 grandchildren; and four great-grandchildren. Sylvan Abbey Funeral Home, Clearwater. tangen P191 Reading, Francis Douglas (P191)
 
165 Sahl Kirke: Jens, Præstens Søn. Døbt d.15 jun 1707 Baaret af Welb. Fru Birgite Sopfie Seestedt. Faddere: Major Seestedt. Hr. Christen Vinter i Sjøsum. Mons. Reissenich Fredals--: Jomfru Bras, Johanne Margrethe Scharschau. tangen P412 Borchsenius, Jens Johannessen (P412)
 
166 Selmer, Jens Andreas, født 12. aug. 1776 i Aurdal. Kaptein. Overtollbetjent i Christiania (Slependen) 10. juni 1826 til død 24. okt. (nov.) 1830 på Holmen pr. Christiania. tangen P402 Selmer, Kaptein Jens Andreas (P402)
 
167 Selvbiografi (Studentene fra 1908):

Mine barneår og tidligste ungdom tilbrakte jeg på det, naturskjønne Voss, hvor jeg først gikk på privat barneskole og senere på den kom. middelskole.

Efter å ha gått på husholdningsskole og i huset hjemme en 3 års tid, fikk jeg lyst til å ta artium, og begynte så på Bergens Katedralskole det mindeverdige år 1905. Da min far kort efter b1e forflyttet til Trondhjem, har jeg den neste av min gymnasietid gått på Trondhjems Katedralskole, hvor jeg også tok artium (real).

Jeg elsket å lese og hadde mest lyst til å studere realfag, men da far var gammel, og jeg syntes jeg selv også var gammel, hadde jeg ikke mot til det.

Jeg nøyet meg derfor med forberedende prøve i latin og eksamen ved Kristiania Handelsgymnasiurns ett-årige kvinnelige eftermiddagskursus i norsk, engelsk og tysk stenografi. Da tidene dengang jo var ganske anderledes enn nu, fikk jeg like efter eksamen 1910 post i A. E. G., Oslo.

Ble så i 1911 ansatt ved Trondhjems Sporveier og Elektrisitetsverk, hvor jeg var i vel 8 år. Ble derefter i 1920 ansatt ved Navigasjonsdirektoratet og ved dettes oppløsning overflyttet til Handelsdepartementet.

Jeg er et ganske almindelig menneske med nærmest konservativ innstilling til livet og dertil genert, så skjønt jeg i de første år efter artium var flittig gjest i Studentersamfundet, var jeg ingenlunde aktiv, og har av samme grunn heller ikke deltatt i det offentlige eller kommunale liv, om enn jeg har både kirkelige og sociale interesser. Jeg er meget glad i mitt lille hjem, som jeg nu i mange år har hatt sammen med en venninde (Brynhild Holthe), og som står åpen for slekt og venner, gammel og ung. Jeg er derfor opptatt med hjemlige og huslige sysler, så det blir ikke meget tid til overs til å dyrke interesser.
-
Som nevnt delte hun hjem med RK søster Brynhild Holthe så lenge de levde. Sammen adopterte de Brynhild Holthes søsterdatter, som var blitt foredreløs.

Hun hadde sitt hjem hos "tantene" til hun selv ble gift og fikk sitt eget hjem. 
tangen P200 Tangen, Amalie (P200)
 
168 Senere gift med: Hans Peter Hansen Barstad. tangen P281 Hauganvald, Ingeborg Olive (P281)
 
169 Sevel Kirke: 03 aug 1701 Hr. Johannes Borchsenius Sogne Præst til Sahl Menighed, og min Søster Maria Madsdatter Scharschou - Copuleredes (Foretaget af Sognepræst i Sevel: Hr.Jacob Matzsen Scharschou) tangen Familie F160
 
170 Skifte Trondheim by 1725-1733, Skpr. 10 (3A 0010), fol. 300, 5/5-1732: Afgangne Madame Catharina Tyrholm sal. General Toldforvalter Hans Uldrichs. tangen P80 Johansdatter, Catharina (P80)
 
171 Skipper, 44 år, med Hillebrandt Harmens Skib. tangen P198 Rose, Nicolai Andersson (P198)
 
172 Skipper, 45 år, Seylmager Arbeydmand. tangen P198 Rose, Nicolai Andersson (P198)
 
173 Slekt og Data, Danmark.

https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,63979.0.html 
tangen P198 Rose, Nicolai Andersson (P198)
 
174 Snedker og Gaardbruger. tangen P93 Eggen, Johan Marius Thaulowsen (P93)
 
175 Styrmand tangen P97 Olsen, Ole Andreas (P97)
 
176 Styrmand D/S tangen P97 Olsen, Ole Andreas (P97)
 
177 Styrmann, Skipper
Id: 4618 Alder: 32 Lbnr: 6586 Død: Fornavn: NICOLAI Fødested: ÅLBORG Efternavn: ROSE Bosiddende: Borgerskab: Eksamensdato: 1790-02-20 
tangen P198 Rose, Nicolai Andersson (P198)
 
178 Styrmann, Skipper tangen P198 Rose, Nicolai Andersson (P198)
 
179 Sypige tangen P94 Eggen, Fredrikke Rebekka (P94)
 
180 Søndenfjeldske Dragonregiment i tiden 1670 -75 og innmeldt seg i 1670 til 5.11 1675. tangen P499 Hage, Philip (P499)
 
181 Thor A. Tangen (f.1883) ervervet Andreas Torsteinson en tomt, Pinningsberg i Leveanger hvor han oppførte hus og drev
som kjøpmann. Han skulde være en usedvanlig bra og dyktig mann, og dertil en flink snekker. Et utslag av denne ferdighet var at han også snekret sin egen likkiste. Det fortelles (Amalie Tangen, f. 1886) at en eftermiddag vår han sporløst forsvunnet. Man fant ham tilslutt ute i uthuset hvor kisten stod. Han skulde prøve hvordan den var å ligge i. Da det var efter middagen, sovnet han like godt av i kisten med den røde toppluen godt trukket ned over hodet. Det var et noe fortumlet topplue-bekledd hode som reiste seg av kisten da det ble ropt på ham. Han døde 24- 5-1862 av lungebetendelse. Før han sluknet ble både doktor og prest tilkalt. Presten preket både lenge og vel inntil Andreas avbrøt ham med ordene: "Jeg tror vi ber tolderens bønn, jeg pastor". Han ble begravet i den fine selvgjorte kisten sin.
 
tangen P173 Tangen, Andreas Torstensson (P173)
 
182 Thor Andreas Tangen f. 16. mai 1883 i Vossevangen, driftssjef Thamshavn, Orkdal

Thor Andreas Tangen er sønn av apoteker Theodor Andreas Tangen, 1845-1920 og Christiane Margrethe Tangen, f. Paulsen, 1856-1921. Gift i Trondheim 10. april 1908 med, Marie Selmer Tangen, f. Bergersen, 1885-1979, datter av tidligere ordfører i Trondheim Bernhard Konrad Bergersen, 1847-1927 og Marie Magdalene Selmer Bergersen, 1849-1938.

Fakta

1905-1906 Ansatt som assistent ved Thamshavn - Svorkmobanen
1906-1907 Ansatt som avdelings ingeniør ved Thamshavn - Svorkmobanen
1907-1909 Ansatt som avdelings ingeniør ved Svorkmo - Løkkenbanen
1907-1909 Ansatt som avdelings ingeniør ved Løkken Verk, Meldalen i Orkdal
1909-1915 Ansatt som teknisk inspektør ved forsikringsselskapet Norge, Drammen
1915-1920 Ansatt som bestyrer for AS Meldalskogen i Thamshavn, Orkdal
1920-0000 Ansatt som driftssjef for Chr. Salvesen og Chr. Thams Comp., Orkdal
1920-0000 Ansatt som direktør for AS Meldalskogen
1920-0000 Ansatt som direktør for AS Gjølme Mølle
1920-0000 Ansatt som direktør for AS Trondhjem - Orkdal Billag
 
tangen P19 Tangen, Thor Andreas (P19)
 
183 Utdrag av Bergens skifteprotokoll 1737 - 48 fol, 22.
Anno 1737 den 14. Decbr. holdt skifte etter avg. Peder Rasmussen mel1om enken Malene Ellingsdtr. og deres felles avlede barn, 3 døtre: 1. Elen 22 år. 2. Marte 21 år. 3. Birte, 13 år gl, Formynder for barna Ole Siversen.

Boets formue iberegnet huset 185 - 1 - 8
Boets gjeld, hvorav obl. tgl. 12/5 1721 177 - 4 - 5
Skifteomrkostningene 3 - 2 - 8
Resten 4 rd. 11 sk. tillagt enken i begravelsesvederlag. 
tangen P535 Lund, Peder Rasmussen (P535)
 
184 Vi har ingen kilde på 15. februar som hans dødsdato. tangen P150 Rosenlund, Engebret Andersen (P150)
 

      «Forrige 1 2 3 4

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2019.

Redigert av Slekten Tangen.